top of page

Overvågning / Observation

Overvågningsopgaver / Observationsopgaver....

- Overvågning, dokumentation og hjælp ifbm. chikane/stalking sager.
- Almen efterforskning, overvågning, skygning mv.
- Afdækning af utroskab.
- Montering af skjulte og synlige overvågningskameraer.

Udlejning af radioer til erhvervslivet

bottom of page