top of page

LEJEBETINGELSER

 

 • Det lejede omfatter alle dele som er opført på lejekontrakten, eller den medfølgende liste. Listen bør bruges som check ved levering og returnering af det lejede.
   

 • Det lejede tilhører Movieprop, og skal opbevares sikkert, og behandles forsvarligt i hele lejeperioden. Det lejede må ikke efterlades uden opsyn. Det lejede skal være låst inde når det ikke er i brug.
   

 • Lejerens ansvar for det lejede træder i kraft straks ved overdragelsen, og ophører ved tilbageleveringen til Movieprop. Lejeren har således ansvar for, at det lejede returneres på sikker og forsvarlig vis.
   

 • Uniformer og rekvisitter skal hurtigst muligt aflægges/nedtages efter optagelse, og under pauser.
   

 • Det lejede må kun anvendes til det på kontrakten anførte formål. Privat foto og video af det lejede er ikke tilladt, som f.eks foto og video til sociale medier mm.
   

 • Det lejede må ikke sælges, pantsættes, videreudlejes eller på anden måde overdrages til tredjemand.
   

 • Det er ikke tilladt at ændre, reparere, vaske, rense eller på anden måde behandle det lejede uden samtykke fra Movieprop.
   

 • Det lejede skal tilbageleveres i samme stand som det blev modtaget. Ved beskadigelse, eller bortkomst af det lejede skal Movieprop straks kontaktes.
   

 • Lejeren er pligtig til at tilbagelevere det lejede straks ved lejeperiodens ophør. I modsat fald kan Movieprop opkræve ekstra leje og administrationsgebyr.
   

 • Selvom lejer ikke benytter det lejede, kan der ikke tilbagebetales leje eller ske nedslag i lejebeløbet.
   

 • Såfremt det lejede bliver beskadiget eller bortkommer, kan Movieprop udover lejen kræve erstatning.
   

 • Movieprop kan opsige en indgået lejekontrakt med øjeblikkelig virkning, såfremt lejer misligholder aftalen.
   

 • Lejer har læst og gjort sig bekendt med straffelovens §132.
   

 • Der udlejes ikke til privatpersoner, musikvideoer, polterabend, fester eller sjov i gaden. Der udlejes kun til film- og tv-produktion.
   

 • Lejer sørger selv for at informere den politikreds hvor det lejede skal benyttes, hvis det er et offentligt sted, f.eks offentlig gade og vej. Det skal være helt tydeligt for udefrakommende, at der er tale om en filmoptagelse, og ikke en rigtig politi­ forretning. Dette kan evt. tydeligøres ved brug af skiltning/afspærreing og- eller info/safety personale.
   

 • Movieprop kræver billedlegitimation, og ren straffeattest.
   

 • Persondata behandles forsvarligt. Du kan læse vores sikkerhedspolitik her: www.movieprop.dk

bottom of page